In memoriam Elisa Kriek


De voorzitter van de Stichting Rigdzin in Nederland, Elisa Kriek, is 2 mei jl overleden. Tijdens een mooie uitvaartdienst hebben familie en overige aanwezigen afscheid van haar kunnen nemen.

Elisa heeft tezamen met Amnyi Trulchung Rinpoche in 2005 de Stichting Rigdzin Fonds opgericht. Vanuit deze stichting werd met name het Vistaproject in Tibet financieel ondersteund. Diverse deelprojecten op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg zijn de afgelopen jaren ter plaatse succesvol gerealiseerd. Al die tijd was Elisa in haar rol van voorzitter en de primaire fondsenwerver de stuwende kracht achter de Stichting in Nederland en dit bracht vele activiteiten met zich mee. Wij hebben haar als medebestuurslid hierbij terzijde gestaan en hebben haar kunnen assisteren door diverse uitvoerende taken, zoals financiële en secretariële werkzaamheden, van haar over te nemen.

Gelukkig heeft Elisa namens de Stichting in de zomer van 2017 het Vista project in Tibet nog kunnen bezoeken en naar aanleiding daarvan zijn wij als Stichting in staat geweest om de laatste eindrapportages over de besteding van de fondsen bij de sponsoren in te dienen.

We spreken de intentie uit dat wij ons zullen inspannen om de ontvangen gelden van sponsoren en donateurs, voor zover deze nog niet zijn verstrekt aan het Vista project in Tibet, op de plek van bestemming te krijgen. Aangezien dit een activiteit was die de afgelopen jaren grotendeels door Elisa werd uitgevoerd, zal dit voor ons een uitdaging worden. Uiteraard gaan we deze uitdaging aan.


Alle berichten
Volg ons
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic