Bouw schiet aardig op


Ondanks het feit dat de bouwvrijwilligers uit Nederland door onvoorziene omstandigheden niet naar Tibet konden afreizen, en ondanks het feit dat de kosten van het gebouw daardoor met € 20.000 zijn verhoogd, is het toch mogelijk gebleken het gezondheidscentrum te gaan bouwen.

Dankzij vele extra donaties onder wie van de bouwvrijwilligers van Atos, mochten wij meer dan voldoende middelen ontvangen waardoor de aannemer in China aan de gang kon gaan.

De bouw moet binnen 1 maand klaar zijn zodat het gebouw gereed is voordat de vorst invalt. We hopen dan ook dat de bevolking er vanaf begin volgend jaar, zo mogelijk met het Tibetaanse nieuwjaar gebruik van kan maken.


Alle berichten
Volg ons
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic