Onderwijs uitgebreid


We zijn er deze zomer in geslaagd om voldoende klaslokalen te bouwen om ook middelbaar onderwijs mogelijk te maken op onze tweetalige school (Tibetaans/Chinees) Daarmee is het studie-aanbod aanzienlijk uitgebreid en kunnen leerlingen makkelijk doorstromen naar hoger onderwijs. Dankzij vele sponsors en donateurs is dit mogelijk gemaakt, waarvoor onze hartelijke dank.

Door de grote betrokkenheid van de plaatselijke gemeenschap in Tibet, wordt een groot deel van de exploitatiekosten die per jaar bijna 250.000 euro bedragen, door de bevolking zelf gedragen, een prestatie van formaat! Winkeliers, zakenlui, kloosters, families en natuurlijk de ouders van onze ruim 400 kinderen dragen allemaal ertoe bij dat deze school goed en veilig gerund kan worden.

De schoolprestaties zijn buitengewoon goed; in competities met andere scholen horen onze leerlingen (uit klas 4,5 en 6) steevast bij de allerbeste leerlingen. En dan te bedenken dat zij soms niet ouder zijn dan 10 of 11 jaar. Ze schromen er niet voor terug om een voordracht te houden over een onderwerp dat ze pas enkele uren van te voren te horen krijgen. Daarmee is het bestaansrecht van deze school meer dan gerechtvaardigd. Dat merken we ook in het aantal aanmeldingen van nieuwe leerlingen, er is een wachtlijst van 160 kinderen.

#tibet #china #onderwijs

Alle berichten
Volg ons
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic