Partners

 

Meer informatie over onze partner-organisaties: Vistaproject in Tibet, Chagpori in India en All Pervading Helping Others (APHO) in Nepal. 

Tibet - Vistaproject

Sershul is een zeer afgelegen regio, op meer dan 1000 kilometer afstand van de bewoonde wereld en is een traditioneel Tibetaans nomaden-gebied. Meer dan 85% van de bevolking is analfabeet en verdient niet meer dan 350 euro per jaar met het hoeden van schapen en yaks. 

 

Onze partner Vistaproject is een Tibetaanse vrijwilligers-organisatie. Na intensief overleg worden projecten aan ons voorgelegd. Wij zamelen geld in voor het realiseren van de projecten, zij voeren die uit en zien toe op een goede besteding van de gelden. 

 

De projecten komen ten goede aan kinderen, jongeren, ouden-van-dagen, gehandicapten, zieken en zwangeren. Lees meer over de projecten

Nepal - All Pervading Helping Others

Buddhanath is een zeer arme wijk in de dichtbevolkte Kathmandu-vallei. Rond de beroemde stoepa leven veel dak- en thuislozen van wie velen gehandicapt zijn.  

 

Hier werken we samen met APHO, opgericht door de Tibetaan Khenpo Dakpa Yeshi.  Samen met zijn team biedt hij doven, blinden en verlamden een plek om te wonen. Daar krijgen ze een opleiding tot kleermaker zodat ze een bestaan kunnen opbouwen.

Daarnaast bieden ze twee keer per week maaltijden aan de vele dak- en thuislozen in de directe omgeving. 

 

Als gevolg van de aardbevingen in april/mei 2015 ondersteunen we nu ook 20 weeskinderen. Voor de lange termijn is uw hulp hard nodig.

 

Dit project komt ten goede aan gehandicapten en wezen. Lees meer over dit project

 

India - Chagpori Tibetan Medical Institute

Het Chagpori Tibetan Medical Institute (CTMI) is een medisch instituut waar de traditionele Chagpori Tibetaanse Geneeskunde wordt bedreven. Het instituut streeft ernaar de eeuwenoude kennis van geneeskrachtige kruiden te bewaren, te onderwijzen en toe te passen in de gezondheidszorg.

 

Dit gebeurt door het opleiden van medische professionals, het verlenen van gezondheidszorg, het doen van intensief onderzoek naar natuurlijke medicijnen, het bereiden van kruidenmedicijnen in de eigen apotheek, het documenteren en uitgeven van alle informatie, alles met het doel mede daardoor de unieke Chagpori Tibetaanse Geneeskunde te behouden en uit te dragen.