Belasting

 

In Nederland bestaat de ANBI-regeling die inhoudt dat bijdragen aan stichtingen met deze status, aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting als gift.

 

Het is mogelijk uw gift voor 100% af te trekken als u erin toestemt uw bijdrage minimaal 5 jaar te doen. U heeft een transactienummer nodig dat wij u geven zodra wij uw aanvraag binnen hebben. Dit kan ook nog voor het lopende jaar. Vraag inlichtingen bij onze penningmeester via stichtingrigdzin@gmail.com of kijk op www.belastingdienst.nl onder ANBI.

 

De belastingdienst controleert of wij voldoen aan de voorwaarden en kan deze status intrekken als blijkt dat dit niet langer het geval is.