Anbi gegevens

 

 

Stichting Rigdzin is in oktober 2005 opgericht en heeft in februari 2008 de ANBI-status gekregen. Dit houdt in dat donaties aan onze stichting aftrekbaar zijn van de belasting.

 

Indien u minimaal 5 jaar een vast bedrag per jaar wilt doneren, zijn uw donaties zelfs 100% aftrekbaar zijn. Neem svp contact met ons op: stichtingrigdzin@gmail.com 

 

Adres:                  Stichting Rigdzin, Westfriesedijk 3,

                           1719NK Aartswoud

Bankrekening        NL87INGB0001230645

ANBI nr.               815859533  

KvK nr.                 37121243

 

Het bestuur wordt gevormd door: 

voorzitter:            Ino Jongejan

secretaris:            Jeannet Appel

penningmeester    Alfred Dijkstra

 

Beleidsplan 2010 - 2015 

Beleidsplan 2016 - 2021

Beleidsplan 2021 - 2026

Jaarverslag 2013 

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2015

jaarverslag 2016

jaarverslag 2017

jaarverslag 2018

jaarverslag 2019

jaarverslag 2020